Braamhaar Groenprojecten

advies en uitvoering van groenprojecten voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Elke uitvoerende partij heeft een eindoplevering. Dit is het moment, waarop getoetst wordt of de uitvoering volgens overeengekomen afspraken gerealiseerd is. Braamhaar Groenprojecten regelt een afspraak met elk uitvoerend bedrijf ter plekke, om samen het eindresultaat te beoordelen.

Bij constatering van gebreken wordt de uitvoerende partij hierop gewezen en de gelegenheid gegeven dit alsnog in orde te maken, alvorens de laatste termijnbetaling wordt overgemaakt. Oplevering kan ook een overdrachtsmoment zijn. Bijvoorbeeld uitvoering van grondwerk voorafgaand aan straatwerk. Als het grondwerk niet goed is uitgevoerd, is de kans groot dat het straatwerk op termijn ook problemen geeft. Met Braamhaar Groenprojecten worden verantwoordelijkheden bij de juiste partij gelegd. Zij worden hierop geattendeerd en gecontroleerd, zodat u er vanuit mag gaan dat garantie verplichtingen ook nagekomen worden.