Braamhaar Groenprojecten

advies en uitvoering van groenprojecten voor particulieren, bedrijven en instellingen.

Het nazorgtraject omvat het nakomen van overeengekomen afspraken op termijn. Dit kunnen bestratingen zijn, waarop in het eerstvolgende voorjaar nog een coating moet worden aangebracht. Bij beplantingen, welke na één groeiseizoen niet zijn aangeslagen, zal garantie nagekomen moeten worden. Dit soort afspraken en verplichtingen wordt met Braamhaar Groenprojecten voor u gepland en we zorgen ervoor, dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.

Na realisatie van de nieuwe aanleg of renovatie is tijd nodig om uw tuin uit te laten groeien tot volle wasdom. De groei is afhankelijk van klimaat en weersomstandigheden. Extreme droogte, teveel water, barre kou of storm enz. zijn van invloed op de ontwikkeling van een gewas. Planten kunnen hiervan in de stress raken, waardoor hun weerbaarheid voor ziekten en plagen sterk vermindert. Met Braamhaar Groenprojecten hebt u de mogelijkheid om periodiek even samen door de tuin te lopen. Problemen worden gesignaleerd en een actieplan wordt opgezet om één en ander te corrigeren, zodat uw tuin zich optimaal kan ontwikkelen.